Tag: "poster"1 kết quả

“Hành động” và “ý định”
Mùa đông năm 1990, tôi được mời lên thủ đô để xuất hiện trong một show...