Tag: "Quảng Nam"2 kết quả

Sự Tích Núi Ngũ Hành
Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều...
Hai bảy mười ba
Ngày xưa, ở huyện Hà-đông thuộc tỉnh Quảng có hai vợ chồng nhà nọ, chồng quen...