Tag: "sinh viên"4 kết quả

Cố gắng trong từng việc nhỏ
Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đến Thâm Quyến tìm việc làm, ròng...
Chiếc bình cuộc sống
Một giáo sư đang trong giờ giảng về cách quản lý thời gian. Ông đặt vài...
Truyện cười học sinh #12
Rất hợp lýHai sinh viên gặp nhau:– Thằng Khánh vừa nhập viện đấy. Tao với mày...
1188 lượt đọc
Truyện cười học sinh #11
Chẳng nghe thấy gì cảThầy giáo trẻ hỏi học sinh:– Ai đã hái trộm táo của...
1088 lượt đọc