Tag: "Sóc Sơn"1 kết quả

Sự tích cây đào
Ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt, có một cây đào mọc đã...