Tag: "Sơn La"1 kết quả

Sự tích hoa ban trắng
“Ngày xưa, vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và...