Tag: "Sơn Tây"2 kết quả

Từ Đạo Hạnh
Ngày xưa, ở ngôi chùa Thiên Phúc, trên núi Phật Tích (Sài Sơn), gần tỉnh Sơn...
Trinh phụ hai chồng
Ngày xưa có một gia đình nọ có một người con gái xinh xắn nết na...