Tag: "Sự tích cây ngô"1 kết quả

Sự tích cây ngô
Năm ấy, trời hạn hán. Cây cối chết khô vì thiếu nước, bản làng xơ xác...