Tag: "Sự tích con cóc"2 kết quả

Sự tích con cóc
Ngày xưa, trong nhà nọ có hai chị em, mỗi người một tính nết. Người chị...
Sự tích con cóc
Một ngày mùa xuân, Hổ thức dậy và nhìn thấy một chú Cóc đang ngồi chồm...