Tag: "Sự tích mèo và chuột"1 kết quả

Sự tích Mèo và Chuột
Đời xưa, chuột vốn là một giống linh thiêng ở trên Trời. Trời giao cho nó...