Tag: "sửa chữa sai lầm"1 kết quả

Dừng lại, cúi xuống và nhặt lấy yêu thương
Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà...