Tag: "Trụ vương"1 kết quả

Sự tích đôi đũa
Ai là người phát minh ra đũa? Đũa được làm ra từ lúc nào? Không ai...