Tag: "Truyện cổ tích Nhật Bản"1 kết quả

Nàng út ống tre
Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một...