Tag: "Truyện ngụ ngôn hay cho bé"1 kết quả

Ba lưỡi rìu
Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh bệnh nặng nên qua đời...