Tag: "tu thân tích đức"1 kết quả

Chàng học trò và con chó đá
Ngày xưa có một học trò, ngày nào đến nhà thầy đồ để học, cũng đi...