Tag: "Và ai là kẻ may mắn"1 kết quả

Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn
Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia...