Tag: "vật chất"1 kết quả

Dừng lại, cúi xuống và nhặt lấy yêu thương
Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà...