Tag: "vị thần"5 kết quả

Sự tích con kiến Dương
Thuở xưa ở một làng nọ có anh chàng họ Dương, rất keo kiệt và lười...
Sự tích hoa đào
Ngày xưa, ở phía Đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt có một cây hoa đào mọc...
Sự Tích Thần Núi Tản Viên
Ngày xưa, có một người tiều phu cứ sáng tinh mơ thì vác búa vào rừng...
Sự tích Ông Địa
Trong đời sống trước đây của dân tộc Việt thì phần lớn dựa vào nông nghiệp...
Sự tích phong bao lì xì
Theo truyền thuyết, có một con yêu quái đáng sợ tên là “Sui.” Hàng năm vào...