Tag: "vị thần tối cao"3 kết quả

Dionysus và Hephaestus
DIONYSUS (Thần thoại La Mã gọi là Bacchus) là vị thần Rượu Nho. Dionysus chính là...
Poseidon và Apollo
POSEIDON (Thần thoại La Mã gọi là Neptune) là vị thần của cai quản biển cả...
Zeus và Hera
ZEUS, Zoose hay Zyoose, (Thần thoại La Mã gọi là Jupiter), là vị thần tối cao...