Tag: "viên ngọc quý giá"1 kết quả

Hạnh phúc ở quanh ta
Hạnh phúc chính là không có mặt sự bất như ý, và chính điều này quyết...