Tag: "vua Thái Tôn"1 kết quả

Sự tích chùa Một cột
Ngày xưa, vào đời Lý, vua Lý Thái Tôn là một tín đồ nhiệt thành của...