Thần thoại Ấn Độ – Hindu

Chim thần Garuda – loài chim ăn thịt Rồng

Garuda hay Kim sí điểu, Ca-lâu-la là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật

Sưu tầm

Chuyện Krishna chộm quần áo của các cô Gopis đang tắm sông

Thuở còn thiếu thời, Krishna (một hóa thân của Vishnu), bên cạnh những chiến công hiển hách, còn khá nổi

Sưu tầm

Cái kết của hoàng đế Yayati cắm sừng vợ – Sử thi Mahabharata

Ở câu chuyện trước về nàng Devayani, con gái đạo sư Sukra, chúng ta đã biết nàng chọn kết hôn

Sưu tầm