Vetala trong thần thoại Ấn độ là một linh hồn chuyên ...

Trong thần thoại Hindu, Chhinnamasta thuộc nhóm nữ thần Mahavidyas – ...

Trong thần thoại Hindu, không chỉ các vị thần Deva, mà ...

Địa ngục trong thần thoại Hindu được gọi là Naraka. Vị ...

Trong sử thi Mahabharata, thuộc đạo Hindu, Pandava hay Pandavas là ...

Khất sĩ lùn Vamana là hóa thân thứ 5 của thần ...

Một ngày nọ, có một asura muốn trở nên bất tử, ...

Một ngày nọ, thần Shiva muốn đến thăm núi Mandara. Ngài ...

Thần Shiva và nữ thần Parvati sống trên đỉnh Himalaya. Thỉnh ...

Parashurama hay Rama Cầm Rìu là hóa thân thứ 6 của ...

Nữ thần Parvati tuy đã là nữ thần vô cùng xinh ...

Trong thần thoại Hindu, Rahu, phiên âm tiếng Việt thành La ...

Dù Shiva chỉ có Parvati là người vợ số một, và ...

Sau cái chết của nàng Shakti, người vợ yêu của Shiva, ...

Đức vua Daksha và vợ ngày là hoàng hậu Prasuti mong ...

Ravana tên trùm là đây, chủ tướng cuối cùng của loại ...

Kumara là bốn hiền nhân (Sanaka, Sanatana, Sanandana và Sanatkumara), họ ...

Kumbhakarna là một trong những chiến binh hùng mạnh nhất trong ...

Bana (còn được gọi là Banasura ) là một vị vua ...