Yazata là các thiên thần cũng được Ahura Mazda sinh ra ...