Thần thoại Bắc Âu

Trận khẩu chiến giữa Loki và chư thần Aesir

Mọi chuyện bắt đầu khi các vị thần Aesir tụ tập tiệc tùng trong cung điện của Aegir - vua

Sưu tầm

Thế giới tái sinh vào hậu Ragnarok

Ragnarok là hoàng hôn của chư thần, là bóng tối của Cửu Giới. Nhưng sau chín ngày kể từ khi

Sưu tầm

Odin đi tới suối nguồn MIimir

Odin chính là đấng toàn năng đứng đầu các vị thần. Odin là thần khôn ngoan, thần hiểu biết, thần

Sưu tầm