Thần thoại Baltic – Litva

Thần sấm sét Perkunas

Perkunas là vị thần sấm sét là vị thần quan trọng thứ hai trong thần thoại Baltic. Ngài bảo trợ

Sưu tầm

Cặp đôi tử thần Velnias và Veliona

Velnias tương tự như Hell hay Hades, hắn là thần chết của cõi chết trong thần thoại Baltic, còn được

Sưu tầm

Nữ thần mặt trời Saule

Saule là vị nữ thần Mặt trời trong thần thoại Baltic. Saule là một trong những vị thần mạnh nhất,

Sưu tầm