Velnias tương tự như Hell hay Hades, hắn là thần chết ...

Jurate là vị nữ thần biển cả trong thần thoại Baltic, ...

Saule là vị nữ thần Mặt trời trong thần thoại Baltic. ...

Perkunas là vị thần sấm sét là vị thần quan trọng ...

Vị thần tối cao và nguyên thủy của người Balt là ...