Ngày xửa ngày xưa, vị ẩn sĩ quyền năng Lok Ta ...

Truyền thuyết kể rằng hoàng tử Ấn Độ Preah Thong (hay ...