Thần thoại Campuchia

Huyền thoại lập quốc Campuchia

Truyền thuyết kể rằng hoàng tử Ấn Độ Preah Thong (hay Kaundinya I) lên thuyền du hành về phía đông,

Sưu tầm

Nữ thần mưa Moni Mekhala

Ngày xửa ngày xưa, vị ẩn sĩ quyền năng Lok Ta Moni Eysei có ba người học trò vô cùng

Sưu tầm