Thần thoại Celtic – Ireland

Lũ quỷ đói Fear Gorta

Trong thần thoại Ireland, Fear Gorta là một bóng ma đói giống như một người tiều tụy. Đây là một

Sưu tầm

Alp-Luachra – kẻ ăn chực

Là một loại tiểu yêu trong thần thoại của người Ireland, Al-Luachra có thói quen rất mặt dày là đi

Sưu tầm

Chuyện tình Culhwch và Olwen

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với hoàng từ Culhwch, con trai của vua Kylidd và hoàng hậu Goleuddydd.

Sưu tầm