Thần thoại La Mã

Nữ thần tang lễ Libitina

Libitina là nữ thần của những đám tang và những nghi lễ để đưa tiễn linh hồn. Đền thờ thiêng

Sưu tầm

Nữ thần chiến thắng Vica Pota

Trong tôn giáo La Mã cổ đại, Vica Pota là một nữ thần có đền thờ (aedes) nằm dưới chân

Sưu tầm

Sự tích con cú mà nữ thần Minerva nuôi

Nàng cú này trong thần thoại Hy Lạp thì không có nói nguồn gốc, nhưng trong thần thoại La Mã

Sưu tầm