Thần thoại La Mã

Saturn vị thần đầu tiên của Capitol

Saturn hay còn gọi là Saturnus, là một nhân vật phức tạp do có nhiều giai thoại và lịch sử

Sưu tầm

Persephone bà hoàng âm phủ

Đây là Nữ hoàng Địa ngục, đồng điệu với Persephone trong thần thoại Hy Lạp, là con của Seres. Cũng

Sưu tầm

Nữ thần Roma – người bảo hộ thành Roma

Các vị thần được người La Mã tôn thờ rất nhiều trong cuộc sống, Victoria là nữ thần Chiến thắng,

Sưu tầm