Thần thoại Lưỡng Hà

Sự khởi nguyên Tiamat

Trong thần thoại Lưỡng Hà, cũng tương tự các nền văn minh khác, ban đầu thế giới cũng bắt đầu

Sưu tầm

Vụ tai tiếng giữa nữ thần tình yêu Ishtar và Shukaletuda

Mọi chuyện bắt đầu khi Ishtar (Inanna) - nữ thần của tình yêu và chiến tranh trở về sau một

Sưu tầm

Nữ thần của tình yêu và chiến tranh Inanna

Nữ thần Inanna, hay còn có tên Ishtar là vị nữ thần Lưỡng Hà của tình yêu, sắc dục và

Sưu tầm