Xtapay là một nữ quái trong thần thoại Maya, chuyên đi ...

Đầu tiên là hai anh em sinh đôi Hun Hunahpu và ...

Ah Puch, hay có tên khác là Ah Cimih, Ah Cizin, ...

Ah-Muzen-Cab là vị thần Maya bảo hộ cho loài ong và ...

Nghe thì có vẻ là lạ, nhưng đấy hoàn toàn là ...

Mỗi sáng, Kinich Ahau là thần Mặt trời ban phát ánh ...

Thần gió Gucumatz trông khá giống Quetzalcoatl của thần thoại Aztec ...

Chaac (đọc là Chac) là vị thần mưa được người Maya ...

Itzamna (phát âm là Eetz-am-NAH và đánh vần là Itzam Na) ...

Cũng như nhiều thần thoại khác, thế giới trong quan niệm ...