Thần thoại người da đỏ – Châu Mỹ – Bắc Mỹ

Người anh hùng tinh quái Glooscap

Cũng hooman 100% và khá thân thiện giống Wisakedjak, Glooscap là một người anh hùng tinh quái, kẻ lừa gạt

Sưu tầm

Nữ thần đậu tuyển chồng – Thần thoại người Seneca, Đông Bắc Woodland

Đậu, Ngô và Bí, được trồng đầu tiên bởi những người bản địa tại vùng trung tâm Mexico, được gọi

Sưu tầm

Thời phụ nữ nắm quyền trong thần thoại của người Selk

Theo thần thoại của người Selk'nam (một dân tộc ở nam Chile) thì xa xưa, nữ giới nắm quyền cai

Sưu tầm