Invunche (hay Imbunche, nghĩa là “người biến dạng”) là loại quái ...

Theo truyền thuyết của người Muisca, thuở sơ khai của thế ...

Bộ lạc người Algonquian, người Subarctic, Inuit, Inupiat (Bắc Alaskan Eskimos) ...

Tộc người Inuit (hay Eskimo) sống ở vùng Bắc Cực quan ...

Adlet là một chủng tộc nửa người nửa chó trong truyền ...

Trong khi Coyote ăn trộm lửa cho loài người, thì ở ...

Trong thần thoại Inuit, Sadne là nữ thần của biển sâu ...

Coyote và Silver Fox là hai người bạn chí cốt trong ...

Cũng hooman 100% và khá thân thiện giống Wisakedjak, Glooscap là ...

Những kẻ lừa gạt là một hình tượng nhân vật phổ ...