Illapa còn gọi là Apu Illapu, Ilyap’a hoặc Katoylla là vị ...

Đối với người dân Inca thời xưa, cõi âm có hai ...

Cavillace vốn là một nữ thần đồng trinh trong thần thoại ...

Đế chế Inca là một đế quốc hùng mạnh một thời ...

Mama Pacha hay Pachamama là vị nữ thần đất, cũng là ...

Mama Quilla hoặc Mama Killa là nữ thần mặt trăng trong ...

Thần Inti vị thần mặt trời được cho là tổ tiên ...

Mama Cocha là nữ thần nước, bảo hộ cho sông, hồ ...

Viracocha là vị thần sáng thế của người Inca ở vùng ...