Thần thoại người Semitic

Cuộc chiến sinh tử Ba’al và Mot

Như đã nói, tuy đã lên ngai vàng, nhưng Ba’al cũng khó ngồi vững, bởi El còn có một đứa

Sưu tầm

Nữ thần chiến tranh Anad

Nữ thần chiến tranh Anad - người có công lao rất lớn trong việc hỗ trợ Ba’al đến ngai vàng.

Sưu tầm

Vị thần của sao mai Attar

Attar là con trai của Ba'al Hadad (thần sấm sét) và Anat (nữ thần chiến tranh). Bản thân chàng thì

Sưu tầm