Attar là con trai của Ba’al Hadad (thần sấm sét) và ...

Nữ thần chiến tranh Anad – người có công lao rất ...

Như đã nói, tuy đã lên ngai vàng, nhưng Ba’al cũng ...

Ba’al trỗi dậy và đe dọa đến vị thần tối cao ...

Là một vị thần được thờ ở Tây Semitic vào triều ...