Thần thoại Slavic – Người Slav (Xla-vơ)

Ông già Tuyết Ded Moroz

Ded Moroz là ông già tuyết trong văn hóa của người Slav, vị thần bảo trợ của mùa đông, đóng

Sưu tầm

Chernobog và Belobog – Thần ngày và đêm

Chernobog và Belobog là hai vị thần đối nghịch nhau trong thần thoại Slavic. Không ai rõ nguồn gốc thực

Sưu tầm

Tướng cướp Họa Mi Nightingale The Robber

Tướng cướp Họa Mi Nightingale (hay Solovei) được mô tả là một tên quái nhân cô độc, hình thù kỳ

Sưu tầm

Thủy quái Vodyanoy

Sưu tầm

Thần mặt trời Dazbog

Sưu tầm