Thần thoại Triều Tiên

Truyền thuyết Bak Hyeokgeose lập quốc Silla (Tân La)

Hyeokgeose còn được biết đến với tên đầy đủ là Bak (Park, Pak) Hyeokgeose (赫 居 世), là vị vua

Sưu tầm

Đàn Quân – truyền thuyết về người Đàn Bà Gấu

Đàn Quân Vương Kiệm hoặc Đàn Quân là vị vua sáng lập ra nước Vương Kiệm Triều Tiên (vì thế

Sưu tầm

Nữ thần đảo Jeju Halmang

Các bạn đã hết hồn với câu chuyện lão bà Mago tạo ra thế giới từ phân và nước tiểu?

Sưu tầm

Thần cánh cửa Munsin

Sưu tầm

Nữ ác thần nhà xí Cheuksin

Sưu tầm