Thần thoại Việt Nam

Huyền thoại Cao Sơn Độc Cước, thần Độc Cước hay sự tích đền Độc Cước

Từ Thuở xưa, ngoài biển khơi có loài Quỷ mũi đỏ đến vùng biển Thành phố Sầm Sơn, chúng rất

Sưu tầm

Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân Sùng Lãm diệt Xương Cuồng

Còn nhớ xưa kia khi thần Trụ Trời đắp núi, xây bể, tinh khí của thần được vạn vật hấp

Sưu tầm

Cửu Thiên Vũ Đế – đức thánh Trần

Ở huyện Đông Triều (Quãng Ninh), có người con gái họ Nguyễn, vợ của một thương khách Phúc Kiến (Trung

Sưu tầm