Trung Trung Đỉnh và những khoảnh khắc đời người

Cầm bút từ khi còn mặc áo lính nhưng Trung Trung Đỉnh tự nhận mình thuộc lớp nhà văn trưởng thành sau 1975. Bên cạnh mảng đề tài lớn về cuộc sống và chiến đấu của đồng bào Tây Nguyên (Lạc rừng, Lính trận, Ngược chiều cái chết,...) là những tác phẩm viết về đề tài hậu chiến, với những Ngõ lỗ thủng, Tiễn biệt những ngày buồn,... đi sâu vào guồng quay âm thầm mà khốc liệt của hiện thực đời sống mới với “trăm chiều dở dang”.

Ông gắn bó máu thịt với đất và người Tây Nguyên, đến mức có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Ba Na – Gia Rai. Không lạ, khi Tây Nguyên là đề tài quen thuộc, trở đi trở lại trong các tác phẩm mang đầy hơi thở núi rừng của Trung Trung Đỉnh - từ ký, truyện ngắn cho tới tiểu thuyết. Nói như văn Nguyên Ngọc: “Toàn bộ cái ấy - Tây Nguyên và chiến tranh, chiến tranh và Tây Nguyên - đã làm ra anh, con người anh, cuộc đời anh, số phận anh, kiếp người của anh… Trung Trung Đỉnh không viết về Tây Nguyên, anh viết về cuộc ‘làm ra’ nó”.

Các tác phẩm của ông đã đạt được nhiều giải thưởng, tiêu biểu là: Giải thưởng văn học ASEAN, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007)

4b.jpg
Nhà văn Đỗ Bích Thúy, Phó TBT tạp chí Văn nghệ Quân đội chúc mừng nhà văn Trung Trung Đỉnh tuổi 70 và nhân dịp các tác phẩm của ông được tái/xuất bản