Có một người ăn xin mù thường đi xin của bố ...

Xưa có một người sống bằng nghề khuân vác. Bữa cơm ...

Một người thương gia chăm chỉ góa vợ sống với cậu ...

Có một ông nhà giàu sống ở thành phố nọ. Ông ...

Bà tôi là một bà đỡ. Bà làm công việc này ...

Có một vị vua rất quý trọng người Do Thái trong ...

Có hai anh em nhà nọ, người anh là kẻ keo ...

Có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng ...

Có một người tiều phu đốn gỗ sống với vợ và ...

Tại thành phố Mosun thuộc miền bắc của Babilon (Irắc ngày ...

Một người giàu có định cho người ăn xin một trăm ...

Có một người Do Thái giàu có sống ở làng nọ. ...

Một trăm năm trước ở là Pêkin có một người đàn ...

Tám mươi năm trước đây tại một làng thuộc Ba Lan ...

Người hành khất có một con lừa. Con lừa này là ...

Ở thành phố phía đông đất nước có một người đàn ...

Một người thợ may rất siêng năng chăm chỉ. Anh ngồi ...

Nhà vua là một kẻ háo sắc. Chẳng cô gái trẻ ...

Nhà vua trị vì vương quốc thường hay phân phát lòng ...

Người Do Thái gặp một ông lão có khuôn mặt phúc ...