Cách nay đã lâu, lâu đến nỗi người ta không nhớ ...

Ngày xưa, cách nay lâu lắm, ở một nơi xa xôi ...

Ngày xưa, ở một vùng khô cằn gần chân núi, có ...

Ngày xưa có một lạt ma nghèo, nghèo đến nỗi các ...

Ngày xưa có một người đàn bà góa có hai đứa ...

Ngày xưa có một cô gái mồ côi từ nhỏ, cô ...

Ngày xưa có một ông vua sinh được ba hoàng tử ...

Ngày xưa có một anh chàng nghèo khổ vô cùng, dù ...

Ngày xưa có hai người thợ giỏi có tiếng sống trong ...

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, cách nay đã lâu lắm, ...

Ngày xưa có một điền chủ giầu có thế nhưng lại ...

Ngày xưa, trong gia đình kia có ba chị em, ba ...

Ngày xưa có một thanh niên sống giữa một vùng núi ...

Ngày xưa có một thanh niên mồ côi từ nhỏ, không ...

Ngày xưa có hai người bạn tên Yeché và Kunka. Một ...

Núi mây rất cao và không có con đường nào lên ...

Thủa sơ khai, toàn vũ trụ ủ rũ chìm trong bóng ...

Ở trên núi cao, nơi tiếng người không vọng tới, có ...

Ngày xưa có hai người hàng xóm, một người nghèo và ...

Ngày xưa, ở một xử nọ có một người tên Cherab. ...