Truyện cổ Tây Tạng

Họa sĩ Touo-Lan-Ka

Ở tận miền Nam Trung Quốc, nơi sinh sống của một dân tộc được gọi là người Thái, có một

Sưu tầm

Hai ngôi sao

Ngày xưa có một người đàn bà góa có hai đứa con gái ngoan ngoãn siêng năng. Họ phải làm

Sưu tầm

Người Nghèo Và Người Giàu

Ngày xưa có hai người hàng xóm, một người nghèo và một người giàu. Người giàu rất mộ đạo. Thế

Sưu tầm

Chiếc vò và ba con khỉ

Sưu tầm

Phật nói

Sưu tầm