Truyện cổ Xyri

Chiếc khăn thêu – Phần 5

(Chiếc khăn thêu - Phần 4) Ngày dạo chơi trong vườn đã đến, nhưng công chúa không bao giờ đến

Sưu tầm

Kẻ nghiện thuốc

Kaba là một tòa thánh ở Mêka, là trung tâm của đạo Hồi viếng tòa thánh Kaba là nghĩa vụ

Sưu tầm

Chiếc khăn thêu – Phần 4

(Chiếc khăn thêu - Phần 3) Bước vào cung điện, bà thấy cơn tức giận của công chúa do bức

Sưu tầm