Ngày xưa, trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, ...

Lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm Phật bảo Ngài ...

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có ...

Phật sắp nhập Niết bàn, có vị trưởng giả tên là ...

Bấy giờ ở nước Kiều Tát La có ông vua Thắng ...

Thời Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A ...

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại nước Xá ...

Tương truyền vào thời Đức Phật còn tại thế, nơi thành ...

Vui thay sáng lạng cả trời,Hoa đàm đã nở rạng ngời ...

Thuở Đức Phật còn tại thế, một hôm chư Tăng hội ...

Thuở xưa, lúc Đức Xá Lợi xuất gia, Ngài còn một ...

Thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị Trưởng lão ...

Trong một đêm trăng sáng, trời trong xanh hiền lành như ...

– Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta. – ...

Mùa Ðông đã tàn, khí trời dần dần ấm áp. Dưới ...

Xưa có một vị Tỳ kheo tên Kondaahana kể từ khi ...

Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại Tịnh Xá ...

Mai hôm ấy, kinh thành Xá Vệ rộn rịp trong cảnh ...

Xưa ở nước Xá Vệ, có một huyện nhân dân đều ...

Ðời Ðường vua Ý Tôn ở đất Trường An có một ...