Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có một cô ...

Ngày xưa, trong một bản vắng, có hai vợ chồng nọ ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ có đôi vợ ...

Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ ...

Từ thuở xa xưa, có hai mẹ con sống rất nghèo, ...

Ngày xưa, có một người con gái con một nhà giàu ...

Ở làng kia có một người nung đất làm chén đĩa ...

Ngày xưa, có một ông già nhà quê có một cô ...

Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, ...

Ngày xưa, có nội tán Nguyễn Khoa Đăng là người có ...

Ngày xưa, có một đứa bé thông minh tên là Nguyễn ...

Xưa có một anh chàng tiều phu nghèo, cha mẹ anh ...

Ngày xưa, rất xưa, cứ ba năm một lần. Thần Cây ...

Lưu Bình và Dương Lễ là bạn kết nghĩa với nhau. ...

Ngày xưa, có một người nông dân hiền lành tên là ...

Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu ...

Xưa có 2 người ở tỉnh xa cùng đi lính với ...

Các bé có biết vì sao lại có cây ngô như ...

Ngày xưa trời ở thấp lắm, thấp đến mức người trần ...

Ngày xưa có một người đàn ông giàu, vợ chết sớm, ...