Vua Sharyar là vua cai trị một vương quốc hùng mạnh. ...

Pari-Banou càng phấn khởi vì những tình cảm của hoàng tử, ...

Hoàng hậu Scheherazade kể tiếp câu chuyện Hoàng tử Admed và ...

Scheherasade đã tiếp tục kể những câu chuyện rất hay làm ...

Dưới thời giáo chủ Haroun Alrasehid, ở thành phố Bagdad có ...

Hoàng hậu Scheherajade được Dinarjade, em nàng, đánh thức đậy, kể ...

Aladdin giao nhiệm vụ xây dựng lâu đài cho thần đèn ...

Tâu bệ hạ, trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung ...

Vua Ấn Độ không ngăn được mình ca ngợi trí nhớ ...

Từ khi hoàng tử Pervij lên đường, công chúa Parijade hàng ...

Hoàng hậu Scheherasade kể những câu chuyện nối tiếp nhau làm ...

Dưới triều đại hoàng đế Haroun Alraschid, ở thành phố Bagdad ...

Tôi được thừa hưởng của gia đình một tài sản lớn, ...

“Tôi đã quyết định, sau chuyến đi đầu tiên là sẽ ...

Abou Hassan đáng lẽ phải dịu đi và xúc động vì ...

“Chắc là các vị rất khó hiểu là tại sao qua ...

– Những thú vui – Ông nói – cũng hãy còn ...

Những thú vui chơi và những trò giải trí mà tôi ...