Nghìn lẻ một đêm

Chương 27: Chuyến đi thứ hai của Sindbad

"Tôi đã quyết định, sau chuyến đi đầu tiên là sẽ sống yên bình những ngày còn lại của mình

Sưu tầm

Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban

Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần dân vốn là gốc người

Sưu tầm

Chương 36: Aladdin và chiếc đèn thần (tiếp theo)

Aladdin giao nhiệm vụ xây dựng lâu đài cho thần đèn xong thì mặt trời vừa lặn. Rạng sáng hôm

Sưu tầm