Nghìn lẻ một đêm

Chương 40: Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou

Hoàng hậu Scheherazade kể tiếp câu chuyện Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou sau chuyện Cọn ngựa thần diệu.

Sưu tầm

Chương 16: Noureddin Ali và Bedreddin Hassan

- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ, ngày xưa ở đất nước Ai Cập có một vị hoàng đế

Sưu tầm

Chương 5: Viên tể tướng bị trừng phạt

- Ngày xưa có một ông vua - Vị tể tướng kể - Có một hoàng tử rất ham mê

Sưu tầm