Nghìn lẻ một đêm

Chương 40: Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou

Hoàng hậu Scheherazade kể tiếp câu chuyện Hoàng tử Admed và nàng tiên Pari-Banou sau chuyện Cọn ngựa thần diệu.

Sưu tầm

Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban

Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần dân vốn là gốc người

Sưu tầm

Chương 15: Người thiếu phụ bị sát hại và người chồng nàng

- Thưa đấng Thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ biết cho rằng người thiếu phụ bị sát hại

Sưu tầm