Truyền thuyết Việt Nam

Truyền thuyết Việt Nam là những truyện truyền miệng kể lại truyện tích các nhân vật lịch sử đã được linh thiêng hóa hoặc giải thích nguồn gốc các phong vật địa phương theo quan điểm và cách hình dung của người Việt xưa.

Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục thủy tổ của nghề chăn tằm

Đông Hải Đại Vương Nguyễn Phục (còn được gọi là Phục Công, hiệu là Tùng Giang tiên sinh) người xã

Sưu tầm

Lý Ông Trọng hay truyền thuyết về thánh Chèm

Lý Ông Trọng là người Việt đầu tiên hiển đạt tại nước ngoài (Trung Quốc), được vua nước ấy nể

Sưu tầm

Truyền thuyết Mai Hắc Đế Mai Thúc Loan

Nước ta trong thời thuộc Tuỳ, Đường (603 - 906), sau cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên - Đinh

Sưu tầm