Truyền thuyết Việt Nam

Truyền thuyết Việt Nam là những truyện truyền miệng kể lại truyện tích các nhân vật lịch sử đã được linh thiêng hóa hoặc giải thích nguồn gốc các phong vật địa phương theo quan điểm và cách hình dung của người Việt xưa.

Truyện Quận Gió

Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay siêu trộm. Hắn đã

Sưu tầm

Truyền thuyết về trái đào

Lâu lắm rồi ở miền Bắc Trung Quốc nọ có một làng nhỏ nằm heo hút trên một ngọn núi

Sưu tầm

Sơn Công, Thủy Công và 18 vị tinh quân ở Đằng Xá

Tương truyền vào thời chiến tranh Hùng - Thục (vua Hùng Vương và Thục Phán An Dương Vương), sau khi

Sưu tầm