Truyện cổ grim

Đọc truyện cổ tích Grim bản dịch hay nhất, những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của anh em nhà Grimm như cô bé quàng khăn đỏ, nàng bạch tuyết và bảy chú lùn..

Chuyện đánh đố

Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn

Sưu tầm

Những đồng Heller bị mất

Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ. Có lần hai vợ chồng cùng con cái và khách ngồi ăn trưa.

Sưu tầm

Sáu người hầu

Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh được một con gái đẹp

Sưu tầm

Em bồ hóng của quỷ

Sưu tầm

Anh Frieder thân yêu ơi!

Sưu tầm