Truyện mới

“After spending nearly every waking minute with Angel for eight straight ...

Có một anh giàu rất sành về khoa nói láo, những ...

Two Travelers were walking along the seashore. Far out they saw ...

Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, ...

Some Dogs found the skin of a Lion and furiously began ...

Ngày xưa, chú gà nào cũng có một cái mào đỏ ...

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá ...

Thư viện

Thư viện văn học, thơ ca, sách hay cho ba mẹ và bé.

Tủ sách ba mẹ
Tủ sách ba mẹ
Thơ ca
Thơ ca
Truyện cổ grim
Truyện cổ grim
Truyện dân gian
Truyện dân gian