Truyện xưa tích cũ

Cọp được phong thần

Trước kia ở làng Long Hương tỉnh Bà Rịa có rất nhiều cọp, vì làng này ở gần rừng lại

Sưu tầm

Kép Hứa Văn hát bội

Hồi quan Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt ngồi trấn Gia Định, đất Sài Gòn hưởng an lạc thái bình.Quan

Sưu tầm

Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược

Trương Quả Lão, còn có tên là Trương Quả, hay gọi là Trương lão, là một trong tám vị Tiên

Sưu tầm

Sự tích bà Mã Châu

Sưu tầm

Tích ông Bổn

Sưu tầm