Sau một đêm, tuyết đã rơi ngập trắng con đường nhỏ ...

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng hậu. Hoàng hậu có ...

Ngày xưa có một ông vua cho trồng một vườn hoa ...

Ngày xưa, có một người lính tận tụy với nhà vua ...

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, ...

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn ...