Ngồi chơi trên đấtLà củ su hàoTập bơi dưới aoĐen xì ...

Hay nói ầm ĩLà con vịt bầuHay hỏi đâu đâuLà con ...

Lê Quý Đôn tự cho mình là người hay chữ nhất ...

Ngày xưa, vào đời Nhà Lê, ở làng Phùng Xá, đất ...

Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành ...

* Giáp Hải tự là Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai, tục ...

Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà ...

Bấy giờ Quỳnh đã hơi lớn, đang độ thiếu niên. Trên ...

Gặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thí. Đường đi qua đền ...

Chuyện Quỳnh lừa bà Chúa Liễu chỉ cúng bò bằng lời ...

Hồi ấy, gần xứ Quỳnh ở, có một pho tượng đá ...

Làng Thụy Chương xưa là một làng nổi tiếng về nấu ...

Tương truyền rằng Quỳnh sinh cùng thời với nữ sĩ nổi ...

Thuở còn đi học, Quỳnh càng ngày càng mê cô con ...

Sinh thời, lúc còn thanh niên, nổi tiếng là người thông ...

Một cô gái ở thôn Hoằng Trì có con trâu chết ...

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, ...

Làng Quỳnh có mấy người tấp tểnh công danh nay cậy ...

Có một ông quan thị đại nịnh thần, được chúa Trịnh ...

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ ...