“Con muốn làm anh hùng hay cẩu hùng?” Con trai 6 ...

“Ba ơi, con sông đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi” ...

“Con xin lỗi cái bàn đi” Khi con trai được 2 ...

Câu chuyện thứ tư Con trai tôi lúc 8 tuổi rất ...

Câu chuyện thứ nhất Một ngày nọ con trai 2 tuổi ...