Khi đến chùa, từ ngoài cổng đi vào chúng ta nhìn ...

Ngày xưa, trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, ...

Thời đức phật còn tại thế, có một bà mẹ đau ...

Tương truyền, xưa kia Hộ Minh Bồ Tát tu tập ở ...

Phổ Hiền Bồ Tát được xem là một trong tứ đại ...

Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Phật được tôn kính ...

Phật Thích Ca cũng thường nói, hết thảy mọi thứ nơi ...

Tu tâm tính trước tiên phải bố thí hành thiện chính, bởi ...

Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. ...

Vào thời Minh Thái Tổ, trong những năm Hồng Vũ, có ...

Vô lượng số kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu ...

Xưa kia, thời Đức Phật ở tinh xá Kỳ Viên của ...

Bằng việc dùng hình ảnh của chiếc trống trận A Năng ...

Guan Yin hay Avalokitesvara (“Đấng quán chiếu âm thanh của thế ...

500 vị La Hán là các pho tượng ở các ngôi ...

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, mọi người dân Việt ...

Xưa kia tại nước Bùi Phiến Xá, có một người đàn ...

Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, Ngài có một tăng ...

Một chàng kia cưới đến bốn bà vợ, mỗi bà mỗi ...